Cebri Satış Nedir, Şartları Nelerdir?


Yayın tarihi : Kategoriler : Yazılarımız

CEBRİ SATIŞ borcunu ödemekten kaçınan borçlunun mallarının icra dairesi tarafından haczedilip satılması ve satış bedelinden alacaklıya alacağının ödenmesi işlemidir.

Cebri Satışın Şartları Nelerdir?

Alacaklı konumda olan kişiler, borçlarının ödenmemesi durumunda mahkemeye başvurabilmektedir. 2004 numaralı İcra ve İflas Kanunu’nun 32. maddesine göre borcun 7 gün içerisinde ödenmesi gerektiği, aksi durumda cebri icranın gerçekleştirileceği bildirilir. Cebri icra kararı verildikten sonraki 10 gün içerisinde borçlunun itiraz etme hakkı bulunur.

İcra ilamı yani mahkeme bildiriminden sonra belirtilen sürede itiraz etmeyen ya da borcunu ödemeyen kişilerin mal beyanında bulunması talep edilir. İlgili kanun maddesinde, mal beyanında bulunmayan ya da yanlış bildirimde bulunan kişilere hapis cezası uygulanacağı bildirilmektedir. Bu cebri icra kararı sonucunda borçlu kişinin gayrimenkullerine el konur ve cebri satış işlemi gerçekleştirilir. Borçlunun izni aranmaksızın belirlenen bir mekan ve zamanda icra daireleri tarafından cebri satış yapılır. Cebri satış için ihale açılır ve söz konusu gayrimenkuller en yüksek fiyatı ödeyen kişiye satılır. Cebri icra yoluyla satıştan elde edilen bedel ise alacaklıya verilir.

Tapu Devri İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Cebri satış yolu ile gayrimenkul satın alan kişiler, icra müdürlükleri tarafından tapuya tescillenir. Gayrimenkulün yeni sahibinin tapuya tescil edilmesi için gereken belgeler şunlardır:

  • İhaleyi kazanan kişinin ya da resmi temsilcisinin nüfus cüzdanı
  • İhaleyi kazanan kişi başka biri tarafından temsil ediliyorsa vekaletname ya da yetki belgesi
  • 1 adet 6×4 boyutunda vesikalık fotoğraf
  • İlgili icra müdürlüğü tarafından düzenlenen, ihalenin kesinleştiğini ve gayrimenkulün yeni sahibini gösteren satış yazısı

Ayrıca tapu tescili için satış bedelinin binde 20’si oranında tapu harcı ödenir.


Etiketler : , , ,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aradığınız gayrimenkulü bulamadınız mı?

Bizi arayın. Aradığınız gayrimenkulü size kısa sürede bulalım. +90 531 700 14 98