İfraz Nedir,İfraz İşlemi Nasıl Yapılır?


Yayın tarihi : Kategoriler : Yazılarımız

İfrazın kelime anlamı, bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılmasıdır. Tapuda tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün parsellere bölünerek, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemine ifraz adı verilir. Bir arazinin maksimum değerine ulaşabilmesi için, parselasyonu yapılarak yapılaşma izninin verilmiş olması gerekir. Arazi ve arsa düzenlemesi yapılmış imar adalarındaki maliklerin müracaatı üzerine imar planı ve mevzuatına uygun olmak şartıyla ifraz ve tevhit işlemleri yapılabilir. Tevhit işlemi ise iki veya daha fazla sayıda parseli tek bir parsel halinde birleştirme işlemidir. Her türlü imar adasında, parselasyon planı yapılmadan ifraz ve tevhit yapılamaz.

İfraz İşlemi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İfraz işlemi gerçekleştirilecek gayrimenkul, belediyenin sorumluluğu altında olan bölgede ise belediye encümenine, değilse il idare kuruluna başvurulur. İfraz işlemi başvurularında ibraz edilmesi gereken bazı belgeler bulunmaktadır:

  • Gayrimenkul sahibi ya da yetkili temsilcisinin nüfus cüzdanı veya pasaportu
  • Gerçek kişilerde 1 adet 6×4 ebadında vesikalık fotoğraf
  • İfraz işlemi bir temsilci ya da vasi tarafından gerçekleştirilecekse vasi kararı, vekaletname ya da yetki belgesi
  • Belediye encümen kararı veya il idare kurulu kararı
  • Gayrimenkulün bulunduğu belediye tarafından düzenlenen emlak beyan değeri belgesi
  • Tapu
  • Değişiklik dosyası adı verilen, serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilip onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki

Gayrimenkul, bina nitelikli ise zorunlu deprem sigortasının (DASK) da beyan edilmesi gerekir. 

İfraz İşlemi Ne Kadar Sürede Tamamlanır?

İfraz işlemi müracaatını takip eden 30 gün içerisinde ilgili kurumlar tarafından incelemeler yapılır ve işlem sonuçlandırılır. İşlemin onaylanmasının ardından imar planı 15 gün içerisinde tapu müdürlüğüne teslim edilir. Tapu müdürlüğünün tescil işlemini 30 gün içerisinde gerçekleştirme mecburiyeti bulunmaktadır.


Etiketler : , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aradığınız gayrimenkulü bulamadınız mı?

Bizi arayın. Aradığınız gayrimenkulü size kısa sürede bulalım. +90 532 793 59 82