Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir, Şartları Nelerdir?


Yayın tarihi : Kategoriler : Yazılarımız

Gayrimenkul vaadi sözleşmesi, ileri bir tarihte yapılması planlanan bir taşınmazın, satıcı tarafından belirlenen bir bedel karşılığında ve taraflarca belirlenen şartlar dahilinde fiilen satışına yönelik bir ön sözleşmedir. Gelecekte yapılacak kesin satış sözleşmesinin taahhüdü olarak da ifade edilen bu belge, noter kanalıyla resmi bir belge haline gelir. Daha sonra taraflardan biri veya her ikisi tarafından yapılacak tapu şerhi ve sözleşme hükümlerine tabi taahhüt ve taahhütler tapu memuru tarafından tasdik edilir. Gayrimenkul vaadi sözleşmesi hem alıcı hem de satıcı için belirli yükümlülükler doğurur. Taşınmazın satış vaadine konu haklar ancak iki tarafın birlikte ileri sürebileceği niteliktedir. Buna göre alıcı, fiili satışın sözleşmeye istinaden yapılmasını talep edemez. Satıcı da bu işleme katılmak zorundadır.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Şartları Nelerdir?

Gayrimenkul sahibi ile alıcısı tarafından düzenlenen satış vaadi sözleşmesi, noter onayına sunulmadan kanuni geçerlilik kazanmaz. Satış vaadi sözleşmesinin resmi geçerliliğinin olması için noter tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Aynı sözleşmenin üçüncü taraflarla hazırlanmasını önlemek için de tapuya şerh düşülebilir. Tapuya düşülen şerhin 5 yıl geçerlilik süresi bulunur. 5 yıl içerisinde gayrimenkul alım satım işlemi gerçekleştirilmezse sözleşme iptal edilir. Tapuya şerh düşülmediği takdirde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin 10 yıl geçerliliği olur.

Satış vaadi sözleşmesi her iki taraf için de yükümlülükler doğurur. Bu sebeple sözleşmede belirtilen tarihte sadece alıcının isteği ile satışın gerçekleşmesi mümkün değildir. Her iki tarafın da tapu devir işleminde hazır bulunması gerekir. Satılacak gayrimenkulün tapulu olması da şarttır. Tapusuz gayrimenkuller için sözleşme düzenlenmez. Ancak satışı gerçekleştirecek kişinin sözleşmenin imzalandığı tarihte mülkün tapusuna sahip olması gerekmez. Sözleşmede belirtilen tapu devri tarihine kadar gayrimenkulün tapusunu almış olması yeterlidir.

Satış Vaadi Sözleşmesinde Hangi Bilgiler Yer Almalıdır?

Satış vaadi sözleşmesinde yer alması gereken bilgiler ve dikkat edilecek konular şunlardır;

  • Sözleşmede tarafların ad soyad bilgileri ile açık adresleri yer almalıdır.
  • Sözleşmede belirtilen adreslere tebligat gönderilebileceği için adreslerin eksiksiz şekilde belirtilmesi gerekir.
  • Satışı yapılacak gayrimenkulün satış bedeli, ödemenin hangi yolla yapılacağı ve taksitle ödemenin gecikmesi durumunda uygulanacak faiz oranı da belirtilmelidir.

Ayrıca tapu devir işlemlerinde tapu harcı ve döner sermaye gibi masrafları hangi tarafın ödeyeceği de kararlaştırılmalıdır. Taraflardan birinin istemesi halinde sözleşmeye cayma durumunda uygulanacak tazminat ya da cezai şartlar ile ilgili madde eklenebilir. Taraflar arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümü için hangi mahkeme ve icra dairesine başvurulacağı bilgisi de sözleşmede yer alır.


Etiketler : , , , , ,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aradığınız gayrimenkulü bulamadınız mı?

Bizi arayın. Aradığınız gayrimenkulü size kısa sürede bulalım. +90 531 700 14 98